Stříbrný dolar 1804

Stříbrný dolar z roku 1804 je velmi populární cenná mince. A to nejenom díky tomu jak je to cenná mince, ale i díky tomu, jakou má tento stříbrný dolar zajímavou historii. Těchto mincí bylo původně vyraženo celkem 19 750 v roce 1804 v USA. Tehdy ražené dolary ale byly raženy s letopočtem 1803. První mince s letopočtem 1804 byly vyraženy až v roce 1834.

Stříbrný dolar 1804, jedna z nejcennějších amerických mincí.
Stříbrný dolar 1804, jedna z nejcennějších amerických mincí.

Stříbrné dolary s rokem 1804 byly vyraženy ve speciálních sériích, jako dary pro asijské panovníky, se kterými se USA snažili navázat obchodní vztahy.  Některé z těchto mincí tak například obdržel král Siamu. Mince takto vyražené v roce 1834 se označují jako I třída.

Další stříbrné dolary s rokem 1804 pak byly vyraženy v letech 1858 a 1860. Ty se pak označují jako II třída. Tyto mince ale byly vyraženy nelegálně. Zaměstnanec mincovny Theodore Eckfeldt si nelegálně vyrobil několik stříbrných dolarů a prodával je pak ochotníkům a sběratelům.  Tyto mine, mají některé nápisy a další detaily trochu jinak než mince z kategorie I a III. Věří se, že takto bylo vyraženo celkem 15 kusů mincí.

Poslední skupinu stříbrných dolarů 1804 označujeme jako třídu III. Jejich výrobu má také „na svědomí“ Theodore Eckfeldt. Celkem takto mělo být vyrobeno 7 mincí a svým vzhledem se blíží mincím v kategorii I. Stříbrné dolary v rámci této třídy mají slabší údery. Takže design je sotva viditelný v porovnání s mincemi do třídy I a II.

Další americký stříbrný dolar 1804
Další americký stříbrný dolar 1804

V současné době existuje na celém světě pouze 15 mincí. Osm z nich spadá do třídy I, jedna mince spadá do třídy II a šest do třídy 3. Všechny tyto mince patří mezi jedny z nejdražších mincí na celém světě vůbec. Jen pro představu, stříbrný dolar 1804 z třídy jedna byl v aukci prodán za 3 737 500 dolarů. Jiný stříbrný dolar ze stejné skupiny pak byl prodán dokonce za 4 140 000 amerických dolarů. A ani mince z druhé nebo třetí třídy nepatří mezi bezcenné. Mince z třídy II byla prodána za 2 300 000 amerických dolarů.

Stříbrný dolar 1804 také patří mezi nejvíce padělanou cennou minci. V průběhu staletí vyrobily nejrůznější mincovny celou řadu napodobenin. Tyto napodobeniny a repliky ale nemají žádnou zvláštní hodnotu. Pouze jako upomínkové předměty nebo také mají hodnotu stříbra, ze kterého byly vyrobeny. Sběratelskou cenu ale nemají.