5 cent 1913

Americká pěti centová mince z roku 1913 patří mezi nejcennější mince na celém světě.  V aktuálním žebříčku cenných mincí si aktuálně drží 5 pozici s prodejní cenou ve veřejné aukci, která překonala 3 737 500 dolarů. Na americkém pěticentu z roku 1913 je nejzajímavější asi to, že nikdy neplatil. Patří bezesporu mezi největší „sběratelské poklady“ v numismatickém světě.

Aktuálně je na celém světě známo pouze 5 mincí s letopočtem 1913. Pěticentová mince byla v USA ražena již od roku 1883. V roce 1913 pak tato mince byla nahrazena. Jejím „následovníkem“ se stal niklák, který na sobě má podobiznu buvola a indiána.

5 centů 1913, cenná mince, která nikdy nebyla v oběhu
5 centů 1913, cenná mince, která nikdy nebyla v oběhu

Podle dostupných informací tyto vzácné mince nevznikly oficiálně. Údajně je měl vytvořit jeden ze zaměstnanců mincovny ve Philadelphii. Proto se tyto mince ani nikdy nedostaly do oběhu. Po nějakou dobu pak dokonce jenom samotné vlastnictví této cenné mince bylo nelegální a protizákonné.

V roce 1919 pak muž jménem Samuel Brown inzeroval, že koupí  pěticent z roku 1913. To bylo vůbec poprvé, co se informace o této vzácné minci objevila na veřejnosti. O rok později pak tento Brown oznámil, že se mu díky inzerci podařilo získat pět mincí s hodnotou pět centů z roku 1913.  Později vyšlo najevo, že tento Brown dříve pracoval v mincovně ve Philadelphii. To vyvolalo spekulace, že on sám byl zapojen do nelegálního vyražení této mince.

Aktuálně je tedy známo pouze 5 těchto mincí. Tři by se měly nacházet v soukromém vlastnictví mezi sběrateli, dvě jsou pak umístěny v muzejních sbírkách. Všechny mince byly původně v držení Samuela Browna, který je postupně do roku 1924 rozprodal.

Existuje celkem 5 mincí americký pěticent 1913
Existuje celkem 5 mincí americký pěticent 1913

Tato mince si drží hned několik rekordů. Poprvé vstoupila do historie cenných mincí, když byla v roce 1996 prodána za 1.485.000. V roce 2001 pak už její cena vyšplhala na 1840000. V květnu 2005 pak dokonce za 4.150.000

Každá z pěti známých mincí se od ostatních drobně odlišuje – podle toho i jednotlivé mince nesou svoje názvy: Eliasberg, Olsen, Norweb, Walton a McDermott. Jedná se převážně o jména předchozích majitelů těchto mincí.